วิธีการใช้ HAV Splint (เฝือกอ่อน)

วิธีการใช้ HAV Splint (เฝือกอ่อน)รายละเอียด ดังนี้
1. นำเฝือกอ่อนใส่ครอบลงไปที่นิ้วโป้งเท้า (ดังรูป)
2. นำสายคล้องลอดอ้อมด้านใต้ฝ่าเท้าขึ้นมาด้านหลังเท้า ดึงสายให้ตรึงให้พอดีเพื่อให้นิ้วโป้งเท้าที่ดันเข้าให้กลับตรงขึ้นมา (ไม่ควรดึงจนตรึงเกินไปอาจจะทำให้เจ็บได้)
3. นำสายไปเสียบเข้าที่ตัวล็อกด้านข้าง
4. ตวัดสายกลับไปทางด้านเดิมเพื่อให้สายที่มีตีนตุ๊กแกติดกันได้ สามารถนำปากกาเมจิกขีดเพื่อวัดขนาดที่สายในการล็อกนิ้วเท้า และสะดวกในการใส่เฝือกออ่อนในครั้งต่อไป

เพียงเท่านี้จะทำให้ผู้ที่มีกระดูกนิ้วโป้งเท้าดันเข้ามีสุขภาพเท้าที่ดีขึ้น
เฝือกอ่อนนี้ไม่สามารถทำให้กระดูกที่เอียงเข้าหายได้ แต่สามารถช่วยประคองไม่ให้ดันเข้าไปมากกว่าเดิมจนอาจจะเกิดนึ้วเท้าเท้าไข้วกัน

DR.KONG ถนอมสุขภาพเท้า ห่วงใยสุขภาพคุณ