วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอาการปวดส้นเท้าและกายอุปกรณ์เสริมของเท้าครับ

อาการปวดส้นเท้า ( Heel pain ) เป็นปัญหาที่พบได้บ่อย สาเหตุอาจเกิดจากรูปเท้าที่ผิดปกติ การได้รับบาดเจ็บ การใช้งานที่มากเกินไป และภาวะต่างๆที่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น อาการปวดส้นเท้ามักก่อให้เกิดปัญหาในด้านความเจ็บปวด ข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเดิน การทำงาน การออกกำลังกาย รวมถึงอาจทำให้เกิดความผิดปกติที่มากขึ้นหากไม่ได้รับการตรวจประเมินและรักษาอย่างถูกต้อง

กายอุปกรณ์เสริมของเท้า (Foot orthosis) เป็นอุปกรณ์ที่นิยมนำมาใช้รักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดส้นเท้าอย่างแพร่หลาย โดยกลไกจากการลดแรงตึงของเส้นเอ็นฝ่าเท้าที่จุดเกาะและช่วยกระจายแรงกดฝ่าเท้า จากวิจัยพบว่าแรงกดที่ฝ่าเท้าจะสูงในตำแหน่งที่มีอาการปวดเทียบกับตำแหน่งที่ไม่มีอาการปวดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งการรักษาด้วยอุปกรณ์เสริมของเท้าเป็นวิธีรักษาที่ปลอดภัยและพบผลไม่พึงประสงค์ได้น้อยมาก

กายอุปกรณ์เสริมของเท้าที่ใช้สำหรับรักษาภาวะปวดส้นเท้ามีหลายชนิดที่นิยมใช้ได้แก่
1) แผ่นรองเท้าเต็มแผ่น โดยอาจเป็นชนิดทำเฉพาะรายหรือแบบสำเร็จรูปตามรูปเท้า โดยแผ่นลักษณะนี้ควรใช้ร่วมกับรองเท้าแบบหุ้มส้น
2) แผ่นรองเฉพาะส่วนของเท้า ที่นิยมสั่งใช้บ่อยในภาวะปวดส้นเท้ามี 2 ชนิด ได้แก่ อุปกรณ์พยุงอุ้งเท้าด้านใน (Medial arch support) และอุปกรณ์รองส้นเท้า ( Heel cushion, heel pad ) ซึ่งมีข้อดีคือ ไม่กินเนื้อที่ในรองเท้าและสามารถย้ายไปใช้กับรองเท้าคู่อื่นได้ง่าย

จากรูปเป็นตัวอย่างของการกระจายน้ำหนักของเท้า รูปก่อนใช้อุปกรณ์จะเห็นว่ามีแรงกดที่บริเวณส้นเท้าและหน้าเท้า(สีแดง)ค่อนข้างมากซึ่งสัมพันธ์กับอาการปวดส้นเท้า ส่วนรูปหลังใช้แผ่นรองเท้าแบบเต็มแผ่นจะเห็นมาแรงกดตรงส้นเท้าและหน้าเท้าลดลง และมีการกระจายน้ำหนักเต็มฝ่าเท้ามากขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้อาการปวดส้นเท้าดีขึ้น

หากท่านมีปัญหาด้านเท้าสามารถนัดหมายเข้ามาตรวจประเมินหาสาเหตุ พร้อมรับการรักษาที่เหมาะสมได้ที่คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดแพทย์อนลครับ

DR.KONG ถนอมสุขภาพเท้า ห่วงใยสุขภาพคุณ