ภัยเงียบที่ผู้หญิงควรทราบ

การเป็น Hallus Valgus และ Bunion

ท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเท้า (จะเป็นปัญหาไม่มาก ก็น้อย) แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ การเป็น Hallus Valgus และ Bunion

Hallus Valgus คำจำกัดความ คือ อาการที่นิ้วโป้งเท้า เอียงไปหานิ้วชี้(เท้า) มากกว่า 15 องศา

สาเหตุ
มาจากกรรมพันธุ์
ผลกระทบจากโรคเท้าแบน
สวมใส่รองเท้าส้นสูง หรือ รองเท้าหน้าแคบๆ เวลานานๆ

สิ่งที่ทำให้อาการแย่ไปกว่าเดิม
สวมรองเท้าส้นสูง
สวมรองเท้าหน้าแคบๆ

ผลกระทบ
ทำให้เกิด Bunion และ เจ็บปวด
ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดยิ่งขึ้นขณะใส่รองเท้า

ในกรณีที่เป็นแบบร้ายแรง นิ้วโป้งเท้าจะไปเกยบนนิ้วชี้

Bunion คือ อาการที่มีเนื้อ หรือ กระดูกปูดออกมาทางด้านข้างของนิ้วโป้งเท้า

สาเหตุ (ตามรูป)
กระดูกข้อต่อนิ้วโป้งเท้าข้อที่ 1 (ส่วนที่ติดกับฝ่าเท้า) ผิดรูป และ ยื่นออกมา
เนื้อเยื่อที่ข้อกระดูกเริ่มอักเสบ
ร่างกายมีการสร้างกระดูกเข้ามาแทนที่ส่วนที่เกิดช่องว่าง

คำแนะนำ
หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าส้นสูง (มากๆ)
หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าหน้าแคบ
เมื่อเป็นแล้ว ควรจะชะลออาการไม่ให้แย่ไปกว่าเดิมด้วย Hallus Valgus Splint Toe Separator

ในรายที่เป็นมาก (นิ้วโป้งเท้าเกยบนนิ้วชี้แล้ว) แนะนำให้ทำการผ่าตัด

ข้อเตือนสติ ควรจะดูแลสุขภาพเท้าให้ดี และทำตามคำแนะนำ เพราะ Hallus Valgus นี้จะไม่หยุดพัฒนา (นิ้วโป้งเท้าจะเอียงไปเรื่อยๆ) ถ้าไม่เริ่มต้นดูแลตั้งแต่วัน อาจจะมีผลเสียตามมาในวันหน้าได้