ปัญหาเท้าเอียงในเด็ก

พัฒนาการของเท้าเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 1 – 4 ปี ส่วนใหญ่จะมีอาการเท้าแบน และ บางคนจะมีอาการข้อเท้าเอียงปรากฏอยู่ด้วย

สาเหตุหลักของอาการข้อเท้าเอียง และ เท้าแบน

1. พันธุกรรม
เมื่อคุณพ่อ หรือ คุณแม่ มีอาการข้อเท้าเอียง หรือ เท้าแบน คุณลูกก็มีโอกาสมีอาการทั้งสองสูง กว่าคนที่คุณพ่อ คุณแม่ ที่มีเท้าปกติ

2. พฤติกรรม
เกิดจากการที่คุณลูกชอบนั่ง หรือ นอน ในท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ก็จะมีผลให้ข้อเท้าเอียง หรือ เท้าแบนได้ หรือผู้ปกครอง รวมทั้งพี่เลี้ยง อุ้มน้องในท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

วิธีการป้องกัน
เมื่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการเท้าแบน หรือ ข้อเท้าเอียง และทราบถึงผลร้ายที่เกิดกับตนเองแล้ว คุณพ่อคุณแม่ควรจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการ เหล่านั้นเกิดขึ้นกับลูกน้อยของท่านได้ ด้วยการ

1. หมั่นคอยสังเกต ไม่ให้ลูกน้อย นั่ง หรือ นอน ในท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
2. ควรชวนลูกน้อยออกกำลังกาย เพื่อบริหารฝ่าเท้าทุกๆวัน วันละประมาณ 10-15 นาที (ดูท่านั่ง ท่านอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ Click และวิธีการบริหารเท้า Click )
3. เลิกอุ้มเด็กท่าที่ไม่ถูกสุขลักษณะ