ทำไมถึงต้องเป็นแผ่นรอง Dr.Kong ?

1.มีแผ่นเสริมอุ้งเท้าหลายระดับ ตามลักษณะที่ได้รับการตรวจ


2.ถนอมอุ้งเท้ามากขึ้น ฝ่าเท้ารู้สึกสบายมากขึ้น


3.ปรับความเอียงของข้อเท้า ให้อยู่ในแนวตรง


แผ่นรอง A (สีแดง) – ลิ่มเอียง 6 องศา เสริมอุ้งเท้ามาก สำหรับข้อเท้าเอียงรุนแรง


แผ่นรอง B (สีเขียว) – ลิ่มเอียง 4 องศา เสริมอุ้งเท้าปานกลาง สำหรับข้อเท้าเอียงปานกลาง

แผ่นรอง C (สีน้ำเงิน) – ลิ่มเอียง 0 องศา เสริมอุ้งเท้าปกติ สำหรับข้อเท้าตรง


หลังจากที่ได้รับการตรวจเท้าแล้ว เราจะมีการเลือกแผ่นรองของรองเท้า ตามลักษณะของเท้าที่ตรวจพบ
การเลือกแผ่นรองเท้าที่เหมาะสม จะช่วยลดปัญหาเท้าต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ครับ
#ด็อกเตอร์คอง #รองเท้าเพื่อสุขภาพ #drkongthailand
#แผ่นรอง #insole