คุณสมบัติแผ่นรองพื้นรองเท้า Universal

แผ่นรองพื้นรองเท้า หรือ ที่เรียกกันว่า Insole ใช้ใส่ไว้ในรองเท้า

เนื่องจากสรีระเท้าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นการเลือกแผ่นรองที่เหมาะสมกับสรีระเท้าจะช่วยกระจายน้ำหนักของร่างกายที่กดลงบนฝ่าเท้า จากเดิมน้ำหนักที่กดลงบนฝ่าเท้าอาจจะกระจุกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง เป็นสาเหตุของอาการรองช้ำ ปวดส้นเท้า และส่งผลถึงการปวดขา ปวดน่อง ปวดหลัง เมื่อได้สวมใส่แผ่นรองที่เหมาะสมกับสรีระเท้าเข้าไปในรองเท้า (ที่มีพื้นที่ภายในกว้างพอสมควร เพราะถ้าพื้นที่น้อย อาจทำให้เท้าอึดอัดได้) แผ่นรองจะช่วยกระจายน้ำหนักที่เดิมทีกระจุกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง ให้กระจายทั่วฝ่าเท้า ทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกสบายเท้า สามารถปฏิบัติภาระกิจประจำวันได้อย่างมีความสุข

วัสดุที่ใช้ในการผลิตแผ่นรองที่เพิ่มความนุ่มสบายให้กับเท้า ทำจากวัสดุ PU (Polyurethane) เป็นกลุ่มที่เสริมอุ้งเท้าแบบ Semi-rigid วัสดุ PU นี้ มีน้ำหนักเบา ทนทาน เพิ่มการรองรับการกระแทกให้กับฝ่าเท้า

Universal I
 : สำหรับผู้ที่มีเท้าแบนปานกลาง (ระดับที่ 2) ส่วนใหญ่แล้ว คนที่เป็นเท้าแบนระดับที่สอง น้ำหนักจะลงที่นิ้วโป้งเท้า ด้วยเหตุนี้แผ่น Universal I จึงมีแผ่นเสริมที่บริเวณนิ้วโป้งเพื่อช่วยให้น้ำหนักที่ลงที่นิ้วโป้งถ่ายเทไปยังนิ้วอื่นๆเพื่อช่วยกันรับน้ำหนักของร่างกาย

Universal II
 : สำหรับผู้ที่มีเท้าแบนไม่มาก (ระดับที่ 1) และเหมาะสำหรับคนที่มีอุ้งเท้าสูงไม่มากจึงมีแผ่นเสริมที่บริเวณนิ้วโป้งเพื่อช่วยให้น้ำหนักที่ลงที่นิ้วโป้งถ่ายเทไปยังนิ้วอื่นๆเพื่อช่วยกันรับน้ำหนักของร่างกาย

Universal III
 : สำหรับผู้ที่มีเท้าปกติและเหมาะสำหรับคนที่มีอุ้งเท้าสูงไม่มากจึงมีแผ่นเสริมที่บริเวณนิ้วโป้งเพื่อช่วยให้น้ำหนักที่ลงที่นิ้วโป้งถ่ายเทไปยังนิ้วอื่นๆเพื่อช่วยกันรับน้ำหนักของร่างกาย

Universal Flat Foot
 : สำหรับผู้ที่มีเท้าแบนมาก (ระดับที่ ขั้นรุนแรง) ส่วนใหญ่แล้ว คนที่เป็นเท้าแบนระดับที่สาม นอกจากน้ำหนักจะลงที่นิ้วโป้งเท้าแล้ว เนื้อบริเวณอุ้งเท้าก็จะยื่นออกมาแตะพื้นด้วย ด้วยเหตุนี้แผ่น Universal Flat Foot จึงมีแผ่นเสริมที่บริเวณนิ้วโป้งเพื่อช่วยให้น้ำหนักที่ลงที่นิ้วโป้งถ่ายเทไปยังนิ้วอื่นๆเพื่อช่วยกันรับน้ำหนักของร่างกาย และยังมีวัสดุพิเศษเสริมบริเวณอุ้งเท้าเพื่อเป็นการประคองไม่ให้เนื้อที่บริเวณอุ้งเท้าลงมาแตะพื้น ด้วยเหตุนี้ ผู้สวมใส่จะรู้สึกสบายเท้า ไม่ปวดอุ้งเท้าและส้นเท้า

DR.KONG ถนอมสุขภาพเท้า ห่วงใยสุขภาพคุณ