คุณสมบัติของ Bio-Gel HAV Separator

ช่วยในการแยกนึ้วโป้งที่มีการเอียงเข้าหานิ้วชี้ เนื่องจากการใส่รองเท้าที่หน้าบีบเกินไปเป็นเวลานานหรือเกิดจากกรรมพันธุ์ จนทำให้เกิดกระดูกยื่นโปนออกมาหรือที่เรียกว่า Hallux valgus เหมาะสำหรับใช้สวมใส่ในตอนกลางวันซึ่งสามารถใส่ร่วมกับรองเท้าได้
หากจะให้สวมใส่ได้สบายขึ้นสามารถใส่กับถุงเท้าหรือถุงน่องอย่างบางเพื่อให้ไม่หลุดเคลื่อนที่จากตำแหน่งที่ใส่ไว้ และหากจะให้ดียิ่งขึ้นควรใช้ควบคู่กับ HVA Splint ในตอนกลางคืน จะช่วยชะลอการเอียงเข้าของนิ้วโป้งจนอาจจะเกิดนิ้วเท้าไขว้กัน

รูปที่ 3 สอด Bio-Gel HAV Separator เข้าระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ โดยให้ Bio-Gel HAV Separator เป็นแนวตั้งให้ฐานด้านที่ใหญ่กว่าอยู่ด้านล่าง
รูปที่ 4 เปรียบเทียบให้เห็นระหว่างข้างที่ใส่และข้างที่ไม่ได้ใส่

DR.KONG ถนอมสุขภาพเท้า ห่วงใยสุขภาพคุณ