การวัดเท้าและเลือกรองเท้า

วิธีวัดเท้าและเลือกรองเท้าให้เหมาะสมกับเท้า แบบ DR.KONG

ขั้นที่ 1 แนบเท้าให้ชิดกำแพง ดังภาพ

ขั้นที่ 2 วัดถึงนิ้วเท้าที่ยาวที่สุด หลังจากนั้นทำสัญญาลักษณ์ไว้

ขั้นที่ 3 วัดความยาวด้วยไม้บรรทัด

การเลือกรองเท้าขึ้นอยู่กับความยาวของเท้าคุณ :

สำหรับเด็ก DR.KONG แนะนำให้เลือกรองเท้าที่ยาวกว่าเท้า 0.6 ถึง 0.8 เซนติเมตร

สำหรับผู้ใหญ่ DR.KONG แนะนำให้เลือกรองเท้าที่มีความยาวเท่ากับเท้า

ตารางขนาดรองเท้า :

หมายเหตุ: ขนาดของรองเท้าแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น
ความยาวของเท้า 27 ซม. ของด็อกเตอร์คอง คือ เบอร์ 41 ยี่ห้ออื่นอาจเป็นเบอร์อื่น