การจัดส่งสินค้า
โอนเข้าบัญชี คุณวิมลภัทร์ สุขถิ่นไทย
บัญชี ออมทรัพย์

ธนาคาร ทหารไทย สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์
230-2-05625-0
ธนาคาร กรุงเทพ สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์
865-020557-1
ธนาคาร กสิกรไทย สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา
039-8-02769-8
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนรัชดาภิเษก
060-256801-4