คุณสมบัติ Bio-Gel Arch Support

ใช้เสริมสำหรับผู้ที่มีอุ้งเท้าน้อย เหมาะกับรองเท้าคัชชูและรองเท้าส้นสูงของคุณผู้หญิง
การเสริม Bio-Gel Arch Support ที่รองเท้าจะช่วยให้อุ้งเท้าเต็ม ช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ทั่วเท้า ทำให้ยืนเดินได้สบายและยาวนานมากขึ้น

รูปที่ 1 Bio-Gel Arch Support 1 set จะมีทั้งหมด 2 ข้าง
รูปที่ 2 ข้างซ้าย และข้างขวาของBio-Gel Arch Support ที่ถูกต้องควรวางดังรูป
รูปที่ 3 วาง Bio-Gel Arch Support ลงในรองเท้าให้พอดีกับช่วงอุ้งเท้าของเรา
รูปที่ 4 เมื่อใส่ Bio-Gel Arch Support ในรองเท้าทั้งสองข้าง (ที่ถูกต้อง)

DR.KONG ถนอมสุขภาพเท้า ห่วงใยสุขภาพคุณ